»

10

Th12
Offline xem phim hội những người yêu thích tiếng Trung – 12-12-2010

Offline xem phim hội những người yêu thích tiếng Trung – 12-12-2010

Như đã hẹn trước, chúng ta nhất định phải đưa thầy giáo yêu quý người Trung Quốc lên Megastar để giới thiệu một nét văn minh hiện đại trong lĩnh vực giải trí của người Việt Nam, quyết tâm không thua gì so với quê hương Nam Ninh của thầy.a Nhân 1 ngày rất đẹp […]