Tất cả các bài có cùng Tag ‘xam chu tieng anh y nghia’

20 Tháng 4 2011

Học chữ Trung Quốc qua bộ 7: Học chữ Đậu, Sưởng, Dậu, Y, Cân, Hựu, Chỉ, Ất, Trùng, Chuy, Vũ, Quynh, Vi, Khảm, Phốc, Thái, Kỷ, Duật, Tân

Học chữ Trung Quốc qua bộ 7: Học chữ Đậu, Sưởng, Dậu, Y, Cân, Hựu, Chỉ, Ất, Trùng, Chuy, Vũ, Quynh, Vi, Khảm, Phốc, Thái, Kỷ, Duật, Tân

1.豆 2.鬯-酉 3.衣-巾 4.又-止 5.乙-虫 6.隹-羽 7.冂- 8.囗-凵 9.攵(攴)-采 10.几-聿-辛 dòu 1. 豆 chàng yǒu 2. 鬯 - 酉 yī jīn 3. 衣 - 巾 yòu zhǐ 4. 又 - 止 yǐ chóng 5. 乙 - 虫 zhuī yǔ 6. 隹 - 羽 jiōng 7. 冂 - wéi kǎn / qiǎn 8. 囗 - 凵 pū cǎi 9. 攵 ( 25908 )- 采 jī / jǐ yù xīn 10. 几 - 聿 - 辛 Đọc là : 1. Đậu là bát đựng đồ thờ 2.Sưởng-chung rượu nghệ, Dậu- vò rượu tăm 3.Y-là áo, ...

Xem chi tiết
stack