Tất cả các bài có cùng Tag ‘welcome to www.tiengtrung.vn’

01 Tháng 10 2010

Nhạc Trung Quốc | đăng bởi

[mp3] Běijīng huānyíng nǐ – 北京欢迎你 – Beijing welcome you – Bắc Kinh chào đón bạn

[mp3] Běijīng huānyíng nǐ – 北京欢迎你 – Beijing welcome you – Bắc Kinh chào đón bạn

Nghe online: Pinyin bài 北京欢迎你 yíng jiē lìng yī gè chén xī dài lái quán xīn kōng qì 迎接另一个晨曦 带来全新空气 qì xī gǎi biàn qíng wèi bù biàn chá xiāng piāo mǎn qíng yí 气息改变情味不变 茶香飘满情谊 wǒ jiā dà mén cháng dǎ kāi kāi fàng huái bào...

Xem chi tiết
stack