Tất cả các bài có cùng Tag ‘video day tieng trung giao tiep’

04 Tháng 12 2010

Trác Y Đình | đăng bởi

[mp3, Videoclip] Người đến từ Triều Châu – 问心无愧 (Wènxīn wúkuì) – Không Thẹn Với Lòng – Trác Y Đình

[mp3, Videoclip] Người đến từ Triều Châu – 问心无愧 (Wènxīn wúkuì) – Không Thẹn Với Lòng – Trác Y Đình

  Lời tiếng Trung và Pinyin:   问心无愧 – 卓依婷 / Timi Zhuo  Wèn xīn wú kùi – Zhuó Yī Tíng   Hỏi lòng không thẹn – Trác Y Đình 不如意时不要埋怨 bù rú yì shí bú yào mán yuàn Lúc chưa được như ý xin đừng oán trách ...

Xem chi tiết
03 Tháng 12 2010

Học tiếng Trung | đăng bởi

1000 câu giao tiếp tiếng Trung – Anh

1000 câu giao tiếp tiếng Trung – Anh

日常用语1000句 1. I see. 我明白了。 2. I quit! 我不干了! 3. Let go! 放手! 4. Me too. 我也是。 5. My god! 天哪! 6. No way! 不行! 7. Come on. 来吧(赶快) 8. Hold on. 等一等。 9. I agree。 我同意。 10. Not bad. 还不错。 11. Not yet. 还没。 12. See you. 再见。 13. Shut up! 闭嘴! 14. So long. 再见。 15. Why not? 好呀! (为什么不呢?) 16. Allow me. 让我来。 17. Be quiet! 安静点! 18. Cheer up! 振作起来! 19. Good job!...

Xem chi tiết
17 Tháng 11 2010

Các câu nghe, gọi điện thoại tiếng Hoa – GT Cẩm nang giao tiếp tiếng Hoa – NXB TP HCM

Các câu nghe, gọi điện thoại tiếng Hoa – GT Cẩm nang giao tiếp tiếng Hoa – NXB TP HCM

打电话 您好,我叫 A。 请给我 跟B说? (Nín hǎo, wǒ jiào A. Qǐng gěi wǒ gēn B shuō?) Xin chào, tôi là A. Làm ơn cho tôi nói chuyện với B. TRẢ LỜI ĐIỆN THOẠI CÓ THỂ NÓI: C 在说着。 (C zài shuō zhe.) C đang nghe đây ạ. C 这儿。 (C zhèer.) C đây. MỘT VÀI KIỂU XIN NÓI VỚI NGƯỜI KHÁC 我可以(能)跟 B 说吗? 这是 A 说的。 (Wǒ kěyǐ (néng) gēn B shuō ma? Zhè shì A shuō de。) ...

Xem chi tiết
stack