»

21

Th4
Thành ngữ tiếng Trung: Bách phế đãi hưng – 百废待兴 (Bǎi fèi dài xīng)

Thành ngữ tiếng Trung: Bách phế đãi hưng – 百废待兴 (Bǎi fèi dài xīng)

Bach phe dai hung thanh ngu trung hoa Bach phe dai hung thanh ngu trung quoc Bach phe dai hung thanh ngu trung quoc bach phe dai hung thanh ngu trung quoc – bach phe dai hung thanh ngu trung quoc –  – bach phe dai hung thanh ngu trung quoc – (vietnamese, việt nam, năm, người, chinese, chinese characters, […]

21

Th4
Tự học chữ Hán – Lưu Khôn: Bài 18

Tự học chữ Hán – Lưu Khôn: Bài 18

  Tu hoc chu Han luu khon Tu hoc chu Han luu khon tu hoc chu Han luu khon – tu hoc chu Han luu khon –  – tu hoc chu han luu khon – (vietnamese, việt nam, năm, người, chinese, chinese characters, cữ, trung quốc, chứ hán, chữ nôm, the chinese, dictionary)