Tất cả các bài có cùng Tag ‘tu tieng anh bat dau bang chu u’

29 Tháng 10 2010

Học từ lóng | đăng bởi

Từ lóng Trung Quốc – Các từ lóng bắt đầu bằng chữ "A"

Từ lóng Trung Quốc – Các từ lóng bắt đầu bằng chữ "A" Xem chi tiết
stack