trung tiếngquốc(spring xuânnhan phienDiscount dedicated serversở(chu) tần(qin)Godaddy coupon code new domaintrung tiếngtiếng tâmphien
»

23

Tháng
Phiên âm tên các nhân vật Tam Quốc Chí

Phiên âm tên các nhân vật Tam Quốc Chí

phien am ten cac nhan vat Tam Quoc Chi Thời trước tam quốc, Trung Hoa trải qua các triều đại: Hạ(Xia), Thương(Shang), Chu(Zhou) sau đó là xuân thu (Spring and autumn period) có hơn trăm nước lớn nhỏ đánh nhau, tiếp theo là chiến quốc (Warring states period) với 7 nước là Tần(Qin), Sở(Chu), Yên(Yan), […]