Tất cả các bài có cùng Tag ‘tính từ tiếng anh bắt đầu bằng chữ b’

06 Tháng 11 2010

Học từ lóng | đăng bởi

Từ lóng Trung Quốc – Các từ lóng bắt đầu bằng chữ “B” (pinyin)

Từ lóng Trung Quốc – Các từ lóng bắt đầu bằng chữ “B” (pinyin) Xem chi tiết
stack