»

16

Th4
Lược sử chữ Hán 6: Khải thư – 楷书 (Kǎishū)

Lược sử chữ Hán 6: Khải thư – 楷书 (Kǎishū)

Khải thư楷书 là bước phát triển hoàn thiện nhất của chữ Hán. Chữ Khải lưu truyền đến ngày nay, sau chữ Khải không còn thể chữ nào tiến bộ hơn nữa. Chữ Khải kết cấu chặt chẽ, nét bút chỉnh tề, lại đơn giản dễ viết, vô cùng quy phạm. Phần lớn chữ in ngày […]

16

Th4
Nghệ thuật thư pháp: Á Đông, Phương Tây và Ả Rập

Nghệ thuật thư pháp: Á Đông, Phương Tây và Ả Rập

Thư pháp là nghệ thuật viết chữ đẹp. Theo Từ điển Bách khoa Việt Nam[1], thư pháp là phép viết chữ của người Trung Hoa và người Ả Rập được nâng lên thành một nghệ thuật. Về gốc Hán Việt, thư pháp (書法) có nghĩa là phép viết chữ. Nhưng không đơn giản chỉ với […]