»

16

Tháng
Thư pháp khái lược

Thư pháp khái lược

Có lẽ 2 chữ “thư pháp” không xa lạ đối với mọi người chúng ta, chắc hẳn ai cũng từng ít nhất một lần được nhìn thấy những hàng câu đối, những tấm hoành phi chữ Hán chữ Nôm được treo ở những nơi trang nghiêm như đình chùa miếu mạo, hoặc treo ngay trong […]

28

Tháng
Danh ngôn, tục ngữ tiếng Trung Quốc

Danh ngôn, tục ngữ tiếng Trung Quốc

Một số  câu danh ngôn, tục ngữ  Trung Quốc 大器晚成 (Dàqìwǎnchéng) – Đại  Khí Vãn Thành – Có tài nhưng thành đạt muộn 綽綽有餘 (Chuòchuòyǒuyú) – Xước Xước Hữu Dư – Giàu có dư dật 改邪歸正 (Gǎixiéguīzhèng) – Cải Tà Quy Chính – Cải tà quy chính 歪打正著 (Wāidǎzhèngzháo) – Oa Đả Chính Chước – Chó ngáp phải […]