Tất cả các bài có cùng Tag ‘ten khánh ha co y nghia gi’

13 Tháng 3 2012

Khánh: Họ, đệm, tên tiếng Việt là Khánh dịch sang tiếng Trung là gì?

Khánh: Họ, đệm, tên tiếng Việt là Khánh dịch sang tiếng Trung là gì?

Người có họ, đệm, tên là KHÁNH trong tiếng Việt sang tiếng Trung thường lấy chữ 庆 (Qìng) với nghĩa là: Mừng: Khánh hạ; Khánh chúc – Dịp lễ mừng: Đại khánh; Quốc khánh. Ngoài ra có thể lấy các chữ KHÁNH sau: Khánh 罄 Qìng  Dù...

Xem chi tiết
stack