»

01

Tháng
Quyên: Họ, đệm, tên tiếng Việt là Quyên dịch sang tiếng Trung là gì?

Quyên: Họ, đệm, tên tiếng Việt là Quyên dịch sang tiếng Trung là gì?

Người có họ, đệm, tên tiếng Việt là Quyên thường lấy chữ 娟 (Juān) với nghĩa quyên góp để làm tên. Ngoài ra bạn có thể chọn một trong các nghĩa dưới đây để làm tên cho mình.   Quyên 涓 Juān  Suối nhỏ (cổ văn): Tiểu quyên  Không đáng kể: Chung quyên chi lực (góp sức mọn)  Dáng nước […]