»

28

Th9
Chinese Writing Master 4.0 (Teacher’s Edition) Full – Hướng dẫn viết chữ Hán

Chinese Writing Master 4.0 (Teacher’s Edition) Full – Hướng dẫn viết chữ Hán

Phần mềm dạy viết chữ Hán Chinese Writing Master 4.0 Chinese Writing Master 4.0 (Teacher’s Edition) Chinese Writing Master 4.0 có 2 phiên bản là Standard Edition và Teacher’s Edition, bản Teacher’s Edition có thêm 2 chức năng là Trong quá trình học chữ Hán, vấn đề mệt mỏi nhất có lẽ là viết chữ, […]