Tất cả các bài có cùng Tag ‘nhung tu tieng anh bat dau bang chu s’

29 Tháng 10 2010

Học từ lóng | đăng bởi

Từ lóng Trung Quốc – Các từ lóng bắt đầu bằng chữ "A"

Từ lóng Trung Quốc – Các từ lóng bắt đầu bằng chữ "A"

阿木林 ā mù lín - thằng ngốc, thằng đần 阿乡 ā xiāng - nông thôn, quê mùa, nhà quê 挨不上 āi bù shàng - chẳng liên quan đến nhau 挨呲儿 āi cī r - bị mắng, bị la rầy 挨个儿 āi gè r - từng người một 挨剋 āi kēi - bị mắng, bị la rầy 矮半截 ǎi bàn jié - thấp hèn 案子 àn zi - vụ án lớn GIẢI NGHĨA: 阿木林 ā mù lín Người ngốc; đầu to óc quả nho, ...

Xem chi tiết
stack