Tất cả các bài có cùng Tag ‘những tính từ bắt đầu bằng chữ b trong tiếng anh’

06 Tháng 11 2010

Học từ lóng | đăng bởi

Từ lóng Trung Quốc – Các từ lóng bắt đầu bằng chữ “B” (pinyin)

Từ lóng Trung Quốc – Các từ lóng bắt đầu bằng chữ “B” (pinyin)

 巴不得 bā bu de 吧嗒 bā da 扒带子 bā dài zi 扒分 bā fēn 八九不离十 bā jiǔ bù lí shí 扒面 bā miàn 吧娘 bā niáng 吧女 bā nǚ 吧台 bā tái 拔 bá 拔撞 bá chuàng 拔份儿 bá fèn r 把 bǎ 把势 bǎ shi 掰 bāi 掰哧 bāi chi 拜拜 bái bái 白鼻仔 bái bí zǎi 白搭 bái dā 白骨精 bái gǔ jīng 白话 bái huà 白毛 bái máo 白毛风 bái máo fēng 白生生 bái shēng shēng 白玩儿 bái wán r ...

Xem chi tiết
stack