Tất cả các bài có cùng Tag ‘những cau tiếng trung ve tinh yeu’

23 Tháng 11 2010

[mp3, Videoclip] – Trung Quốc Thoại – 中国话 (Zhōngguó huà) – S.H.E

[mp3, Videoclip] – Trung Quốc Thoại – 中国话 (Zhōngguó huà) – S.H.E

Lời tiếng Trung & Dịch tiếng Anh: 扁担宽板凳长 Bian dan kuan Ban deng chang The bo staff is wide; the bench is long 扁担想绑在板凳上 Bian dan xiang bang zai ban den shang The bench wants to tie itself to the ends of the bo staff 扁担宽板凳长 Bian dan kuan Ban deng chang The bo staff is wide; the bench is long 扁担想绑在板凳上 Bian dan xiang bang zai ban deng shang The bench wants to tie itself to the ends of the bo staff 伦敦玛莉莲买了件旗...

Xem chi tiết
stack