Tất cả các bài có cùng Tag ‘nhac hoa ngu cong doi nui’

07 Tháng 10 2010

Thành ngữ Trung Quốc: NGU CÔNG DI SƠN (Ngu Công dời núi ) – 愚公移山 (Yúgōngyíshān)

Thành ngữ Trung Quốc: NGU CÔNG DI SƠN (Ngu Công dời núi ) – 愚公移山 (Yúgōngyíshān) Xem chi tiết
stack