»

07

Tháng
Thành ngữ Trung Quốc: NGU CÔNG DI SƠN (Ngu Công dời núi ) – 愚公移山 (Yúgōngyíshān)

Thành ngữ Trung Quốc: NGU CÔNG DI SƠN (Ngu Công dời núi ) – 愚公移山 (Yúgōngyíshān)

NGU CÔNG DI SƠN (Ngu Công dời núi ) – 愚公移山 (Yúgōngyíshān)   Có một gia đình sống trong một ngôi làng ở Trung Quốc. Gia đình này có một cụ già đã 90 tuổi, gọi Ngu Công. Phía trước ngôi làng của họ có hai ngọn núi lớn, cản trở con đường vào làng của […]