Tất cả các bài có cùng Tag ‘nghe bai khoa tieng trung’

02 Tháng 5 2011

GT Hán ngữ 6 Quyển – Trần Thị Thanh Liêm (NXBĐHSP) – Quyển 3 – Bài 44 – 昨天的讲座你去听了吗? – Bạn có đi nghe buổi tọa đàm hôm qua không?

GT Hán ngữ 6 Quyển – Trần Thị Thanh Liêm (NXBĐHSP) – Quyển 3 – Bài 44 – 昨天的讲座你去听了吗? – Bạn có đi nghe buổi tọa đàm hôm qua không?

[symple_divider style="fadein" margin_top="20px" margin_bottom="20px"] [symple_button color="blue" url="#" title="Tiêu đề" target="blank" border_radius=""]第44课 - 昨天的讲座你去听了吗?[/symple_button] [symple_divider style="fadein" margin_top="20px" margin_bottom="20px"] [symple_button color="blue" url="#" title="Video clip" target="blank" border_radius=""]Xem Video Clip[/symple_button] [symple_divider style="fadein" margin_top="20px"...

Xem chi tiết
stack