Tất cả các bài có cùng Tag ‘nghe bai khoa tieng trung’

02 Tháng 5 2011

GT Hán ngữ 6 Quyển – Trần Thị Thanh Liêm (NXBĐHSP) – Quyển 3 – Bài 44 – 昨天的讲座你去听了吗? – Bạn có đi nghe buổi tọa đàm hôm qua không?

GT Hán ngữ 6 Quyển – Trần Thị Thanh Liêm (NXBĐHSP) – Quyển 3 – Bài 44 – 昨天的讲座你去听了吗? – Bạn có đi nghe buổi tọa đàm hôm qua không? Xem chi tiết
stack