»

15

Th10
Qípáo (旗袍: Kỳ Bào) – Áo xường xám – biểu tượng của nét đẹp Trung Hoa

Qípáo (旗袍: Kỳ Bào) – Áo xường xám – biểu tượng của nét đẹp Trung Hoa

Xường xám hoặc sườn xám là các tên gọi khác nhau trong tiếng Việt của một loại trang phục truyền thống Trung Quốc. Hay thấy ở vùng Thượng Hải nên còn được gọi là áo dài Thượng Hải (Thượng Hải trường bì bào). Tên gọi Việt hóa là theo cách phát âm trong tiếng Quảng […]