Tất cả các bài có cùng Tag ‘[download]http://chinese.kenh7.vn/mp3/reading_china_12.mp3[/download]’

14 Tháng 4 2011

[Luyện nghe] 中国人准时吗?(Zhōngguó rén zhǔnshí ma?) – Người Trung Quốc có đúng giờ không?[Reading_China_12]

[Luyện nghe] 中国人准时吗?(Zhōngguó rén zhǔnshí ma?) – Người Trung Quốc có đúng giờ không?[Reading_China_12]

Đầu tiên bạn hãy download đoạn băng này về: [download]http://chinese.kenh7.vn/mp3/Reading_China_12.mp3[/download] Hãy nghe đoạn băng bạn vừa download về để học cách phát âm nhé! 中国人准时吗? 中国人到底准不准时?我觉得这个问题很难回答,于是我问了好几个朋友,他们给我的答案也是:要看情况。 如果有正式的活动,中国人很准时,甚至太准时以至于提前到达。比如,上课、上班...

Xem chi tiết
stack