Tất cả các bài có cùng Tag ‘hoc viet chu nom ve dao phat’

21 Tháng 4 2011

Tự học chữ Hán – Lưu Khôn: Bài 16

Tự học chữ Hán – Lưu Khôn: Bài 16

Bài thứ mười sáu - Tu hoc chu Han luu khon 水 盂 墨 盒 筆 架 書 包 I._Học tiếng 水: thuỷ: nước (xem bài 4). 盂 âm: vu. bộ: 皿 (mãnh). nghĩa: chén, bát. Chú ý: chữ 皿 viết theo lối hài thanh, gồm bộ 皿 (mãnh) và âm 于 (vu: nơi). 墨 âm: mặc. bộ: 土 (thổ). nghĩa: 1._ mực (tao nhân mặc khách). 2._màu đen, tham ô (mặc lại). 3._họ Mặc (Mặc Tử với thuyết Kiêm ái). Chú ý: Chữ 墨 viết vừa theo lối h...

Xem chi tiết
stack