»

21

Tháng
Tự học chữ Hán – Lưu Khôn: Bài 16

Tự học chữ Hán – Lưu Khôn: Bài 16

Bài thứ mười sáu – Tu hoc chu Han luu khon 水 盂 墨 盒 筆 架 書 包 I._Học tiếng 水: thuỷ: nước (xem bài 4). 盂 âm: vu. bộ: 皿 (mãnh). nghĩa: chén, bát. Chú ý: chữ 皿 viết theo lối hài thanh, gồm bộ 皿 (mãnh) và âm 于 (vu: nơi). 墨 […]