Tất cả các bài có cùng Tag ‘hoc nghe tieng hoa online’

14 Tháng 4 2011

[Luyện nghe] 中国人准时吗?(Zhōngguó rén zhǔnshí ma?) – Người Trung Quốc có đúng giờ không?[Reading_China_12]

[Luyện nghe] 中国人准时吗?(Zhōngguó rén zhǔnshí ma?) – Người Trung Quốc có đúng giờ không?[Reading_China_12]

Đầu tiên bạn hãy download đoạn băng này về: [download]http://chinese.kenh7.vn/mp3/Reading_China_12.mp3[/download] Hãy nghe đoạn băng bạn vừa download về để học cách phát âm nhé! 中国人准时吗? 中国人到底准不准时?我觉得这个问题很难回答,于是我问了好几个朋友,他们给我的答案也是:要看情况。 如果有正式的活动,中国人很准时,甚至太准时以至于提前到达。比如,上课、上班...

Xem chi tiết
14 Tháng 4 2011

[Luyện nghe] – Nghe đoạn băng và điền vào chỗ trống [Slow Chinese 49]

[Luyện nghe] – Nghe đoạn băng và điền vào chỗ trống [Slow Chinese 49]

Đầu tiên bạn hãy download đoạn băng này về: [download]http://chinese.kenh7.vn/mp3/Slow_Chinese_49.mp3[/download] Hãy nghe đoạn băng bạn vừa download về và điền vào chỗ trống 放鸽子 运动会开幕式的时候,为了增加 _____________,常常要放很多鸽子。吴宇森的电影里面,也总是少不了_____________,画面就显得很浪漫。不过,如果你以为这就是放鸽子的全部意思,_____________ ,因为放鸽子还有...

Xem chi tiết
04 Tháng 12 2010

Trác Y Đình | đăng bởi

[mp3, Videoclip] Người đến từ Triều Châu – 问心无愧 (Wènxīn wúkuì) – Không Thẹn Với Lòng – Trác Y Đình

[mp3, Videoclip] Người đến từ Triều Châu – 问心无愧 (Wènxīn wúkuì) – Không Thẹn Với Lòng – Trác Y Đình

  Lời tiếng Trung và Pinyin:   问心无愧 – 卓依婷 / Timi Zhuo  Wèn xīn wú kùi – Zhuó Yī Tíng   Hỏi lòng không thẹn – Trác Y Đình 不如意时不要埋怨 bù rú yì shí bú yào mán yuàn Lúc chưa được như ý xin đừng oán trách ...

Xem chi tiết
stack