»

15

Tháng
[MF, Mediafire, Audio] Tổng hợp Link các file âm thanh, file nghe, mp3 của các giáo trình tiếng Trung

[MF, Mediafire, Audio] Tổng hợp Link các file âm thanh, file nghe, mp3 của các giáo trình tiếng Trung

GT 汉语初级教程(6册)* GT HÁN NGỮ SƠ CẤP (6 CUỐN) LINK LOAD FOLDER http://www.mediafire.com/?sharekey=aea4ab2795d89db4553f25e4baef9c642fc5d3b0e239c8bd GT QIAOLIANG 桥梁 * GIÁO TRÌNH TRUNG CẤP NHỊP CẦU LINK LOAD FOLDER http://www.mediafire.com/?sharekey=aea4ab2795d89db4553f25e4baef9c6435ea3411d2f289cc GT HÁN NGỮ CƠ BẢN – LU * 路 LINK LOAD FOLDER http://www.mediafire.com/?sharekey=aea4ab2795d89db4de385df5c3eff3ab06e21447fa776fce GT 301 CÂU ĐÀM THOẠI 汉语会话301句 (NEW VERSION 2009 & OLD VERSION) LINK SHARE FOLDER […]