»

23

Tháng
Từ điển thành ngữ Hán Việt – NXB Lao Động – Thành ngữ vần "A"

Từ điển thành ngữ Hán Việt – NXB Lao Động – Thành ngữ vần "A"

Lời giới thiệu: Thành ngữ Hán Việt được dùng rất phổ biến trong ngôn ngữ tiếng Việt. Hiểu thấu đáo nội dung, điển tích, xuất xứ để sử dụng thành thạo, đúng lúc, đúng chỗ thành ngữ trong văn viết cũng như văn nói sẽ làm cho nội dung ngôn ngữ càng trở nên phong […]