Tất cả các bài có cùng Tag ‘file nghe giáo trình hán ngữ cải tiến’

02 Tháng 10 2010

Binh pháp tôn tử trong nghệ thuật tán gái!

Binh pháp tôn tử trong nghệ thuật tán gái!

1. Dương đông kích tây (Đánh lạc hướng đối phương): Tức là giả vờ như thật sự đánh vào phía đông, nhưng chủ yếu lại đánh vào phía tây. Kế này mờ ảo vô song. Hẳn các bác trai cũng hiểu rằng phụ nữ là một sinh vật xinh đẹp nhưng lại vô cùng phức tạp phức tạp từ tâm lý, tính cách, đến suy nghĩ, hành động, nói chung là rất khó đoán. Chính vì vậy ta phải lấy độc trị độc, ph...

Xem chi tiết
stack