»

01

Tháng
Anh: Họ, đệm, tên tiếng Việt là ANH dịch sang tiếng Trung là gì?

Anh: Họ, đệm, tên tiếng Việt là ANH dịch sang tiếng Trung là gì?

Người có họ, đệm, tên tiếng Việt là Anh thường lấy chữ 英 (Yīng) với nghĩa anh hùng. Ngoài ra bạn có thể chọn một trong các nghĩa dưới đây để làm tên cho mình. Việt Hán Số nét Ý nghĩa anh 嘤 17 bụng kêu anh ách anh 婴 14 anh hài (đứa bé mới […]