Tất cả các bài có cùng Tag ‘danh muc bo moc chu han’

20 Tháng 4 2011

Học chữ Trung Quốc qua bộ 1: Học chữ Mộc, Thủy, Kim, Hỏa, Thổ, Nguyệt, Nhật, Xuyên, Sơn, Phụ, Tử, Phụ, Nhân, Sỹ, Miên, Hán, Nghiễm, Hộ, Môn, Lý, Cốc, Huyệt, Tịch, Thần, Dương, Hổ, Ngõa, Phẫu , Điền, Ấp, Uông, Lão

Học chữ Trung Quốc qua bộ 1: Học chữ Mộc, Thủy, Kim, Hỏa, Thổ, Nguyệt, Nhật, Xuyên, Sơn, Phụ, Tử, Phụ, Nhân, Sỹ, Miên, Hán, Nghiễm, Hộ, Môn, Lý, Cốc, Huyệt, Tịch, Thần, Dương, Hổ, Ngõa, Phẫu , Điền, Ấp, Uông, Lão

木-水-金 火-土-月-日 川-山-阜 子-父-人-士 宀-厂 广-戶-門-里 谷-穴 夕-辰-羊-虍 瓦-缶 田-邑-尢-老 (mù shuǐ jīn 木 - 水 - 金 huǒ tǔ yuè rì 火 - 土 - 月 - 日 chuān shān fù 川 - 山 - 阜 zǐ fù rén shì 子 - 父 - 人 - 士 mián chǎng 宀 - 厂 guǎng lǐ 广 - 25142 - 38272 - 里 gǔ xué 谷 - 穴 xī chén yáng hū 夕 - 辰 - 羊 - 虍 wǎ fǒu 瓦 - 缶 tián yì wāng lǎo 田 - 邑 - 尢 - 老) Đọc như s...

Xem chi tiết
stack