Tất cả các bài có cùng Tag ‘chữ triện’

20 Tháng 4 2011

Tự học chữ Hán – Lưu Khôn: Bài 1: Khái niệm về chữ Nho

Tự học chữ Hán – Lưu Khôn: Bài 1: Khái niệm về chữ Nho

Thay lời tựa Ðây là tập đầu tiên trong bộ sách Hán học mà chúng tôi xin cống hiến cho các bạn học sinh và cho tất cả quí vị nào muốn có một số vốn căn bản về chữ Nho. Phương pháp của chúng tôi – cũng là phương pháp được áp dụng trong bộ Tân Quốc Văn mà chúng tôi dùng làm tài liệu ở đây – là phương pháp tiệm tiến, đi từ dễ đến khó, từ cụ thể đến trừu tượng, từ nh...

Xem chi tiết
16 Tháng 4 2011

Thư pháp | đăng bởi

Lược sử chữ Hán 5: Lệ thư – 隶书 (Lìshū)

Lược sử chữ Hán 5: Lệ thư – 隶书 (Lìshū)

Lệ thư 隶书 (hay chữ Lệ) là một dấu mốc quan trọng trong lịch sử phát triển chữ Hán. Nó đánh dấu việc chữ Hán hoàn toàn thoát khỏi hệ thống tượng hình, trở thành văn tự thực sự với sự ước lệ cao trong hình chữ. Lịch sử: Nhiều người cho rằng, chữ Lệ xuất hiện cuối đời Tần. Khi Tần Thủy Hoàng thống nhất văn tự, sử dụng chữ tiểu triện, nhưng vì tiểu triện quá phứ...

Xem chi tiết
16 Tháng 4 2011

Thư pháp | đăng bởi

Lược sử chữ Hán 4: Tiểu triện – 小篆 (Xiǎozhuàn)

Lược sử chữ Hán 4: Tiểu triện – 小篆 (Xiǎozhuàn)

Tiểu triện小篆 hay Tần triện秦篆 là văn tự được nhà Tần thống nhất sử dụng sau khi Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Quốc (221 trc.CN), là bước phát triển từ chữ đại triện, được dùng đến khoảng đời Tây Hán. Do chữ triện cách viết phức tạp, hình chữ kì lạ, có thể tùy ý thêm nét cong, nên người ta thường dùng để khắc ấn triện, đề phòng giả mạo (vì thế mà được gọi ...

Xem chi tiết
16 Tháng 4 2011

Thư pháp | đăng bởi

Lược sử chữ Hán 3: Đại triện – 大篆 (Dàzhuàn)

Lược sử chữ Hán 3: Đại triện – 大篆 (Dàzhuàn)

Chữ Đại triện大篆 là thể chữ lưu hành thời Tây Chu (khoảng thế kỉ XI đến năm 771 trc.CN), phát triển từ Kim văn. Khái niệm “đại triện” cũng không thống nhất. Có người cho rằng đại triện bao gồm Kim Văn và Lựu Văn, lại có người cho rằng đại triện là Lựu Văn. Cũng có khi người ta gọi tất cả các loại chữ cổ thời tiên Tần là đại triện. Tác phẩm thư pháp bằng đại tri...

Xem chi tiết
16 Tháng 4 2011

Thư pháp | đăng bởi

Sơ lược về thư pháp – khái niệm về thư pháp – 书法 (Shūfǎ) – Calligraphy

Sơ lược về thư pháp – khái niệm về thư pháp – 书法 (Shūfǎ) – Calligraphy

书法 - Thư pháp Bài 1: Khái niệm thư pháp书法定义 书法,简单的说,就是写字(书)的� �法(法)。但“书法”这一概念的内� ��不仅仅是写字的方法。书法是通过使 用特定工具,按照严谨规则来书写文� �的艺术。 从这个定义来讲,我们可以从三个方� �来探究“书法”:工具、规则、文字� �� 特定工具主要指的是毛笔、墨水、纸� �砚台(统称文房四宝)...

Xem chi tiết
stack