»

23

Tháng
Thôn Bát Quái, Lan Khê, Triết Giang – Hậu duệ Gia Cát Lượng – 诸葛亮 (Zhūge Liàng)

Thôn Bát Quái, Lan Khê, Triết Giang – Hậu duệ Gia Cát Lượng – 诸葛亮 (Zhūge Liàng)

Những người Việt Nam, hầu như ai cũng biết ít nhiều về một nhân vật xuất chúng người Trung Hoa – Khổng Minh Gia Cát Lượng, một con người, một huyền thoại được lưu truyền. Đại mộng thùy tiên giác? Bình sinh ngã tư tri Thảo đường xuân thụy túc Song ngoại nhật trì trì [...]