»

04

Th12
Nguồn gốc chữ Phúc ngược trong văn hoá Trung Quốc

Nguồn gốc chữ Phúc ngược trong văn hoá Trung Quốc

Người Trung Quốc ở khắp nơi trên thế giới vào dịp lễ tết, khai trương, đám cươi…thường treo ngược chữ “Phúc” trong nhà. Khách đến chơi, nếu không hiểu duyên cớ lại thốt lên « Phúc sao lại dán ngược », nhất định sẽ khiến chủ nhân chẳng lấy gì làm vui vẻ, ngược lại […]