Tất cả các bài có cùng Tag ‘cách viết từ xiexie’

21 Tháng 10 2010

Giáo trình Chinese-tools – Bài số 02 – Luyện phát âm – 谢谢 (Xièxie) – Xin cám ơn!

Giáo trình Chinese-tools – Bài số 02 – Luyện phát âm – 谢谢 (Xièxie) – Xin cám ơn!

[symple_button color="blue" url="#" title="Tiêu đề" target="blank" border_radius=""]Bài số 02 - Luyện phát âm - 谢谢[/symple_button] [symple_divider style="fadein" margin_top="20px" margin_bottom="20px"] Cách đọc (Rules of phonetic spelling) 1 zi ci si = z c s 2 zhi chi shi = zh ch sh 3 ju jue juan jun qu que quan qun xu xue xuan xun = = = jü jüe jüan jün qü qüe qüan qün xü xüe xüan xün 4 yu yue yuan yun = ü üe üan ün ...

Xem chi tiết
stack