Tất cả các bài có cùng Tag ‘cách viết từ xiexie’

21 Tháng 10 2010

Giáo trình Chinese-tools – Bài số 02 – Luyện phát âm – 谢谢 (Xièxie) – Xin cám ơn!

Giáo trình Chinese-tools – Bài số 02 – Luyện phát âm – 谢谢 (Xièxie) – Xin cám ơn! Xem chi tiết
stack