Tất cả các bài có cùng Tag ‘cach viet tieng anh tu 1 den 100’

26 Tháng 10 2010

Giáo trình Chinese-tools – Bài số 03 – Số đếm trong tiếng Trung – 100,004 = 十万〇四 (Shí wàn líng sì)

Giáo trình Chinese-tools – Bài số 03 – Số đếm trong tiếng Trung – 100,004 = 十万〇四 (Shí wàn líng sì) Xem chi tiết
stack