»

20

Tháng
Tự học chữ Hán – Lưu Khôn: Bài 2: Cách học chữ Nho

Tự học chữ Hán – Lưu Khôn: Bài 2: Cách học chữ Nho

Bài thứ hai Cách học chữ Nho I. Những khó khăn trong việc học chữ Nho Ai cũng nhìn nhận rằng chữ Nho là một thứ chữ rất khó học. Ðiều này rất đúng, vì khi học chữ Nho, ta thường vấp phải những khó khăn sau đây: A._ Khó nhớ: Số chữ quá nhiều: […]