»

04

Oct
Cách viết, ý nghĩa 214 bộ chữ trong tiếng Trung Quốc

Cách viết, ý nghĩa 214 bộ chữ trong tiếng Trung Quốc

STT BỘ TÊN BỘ PHIÊN ÂM Ý NGHĨA 1. 一 NHẤT yi số một 2. 〡 CỔN kǔn nét sổ 3. 丶 CHỦ zhǔ điểm, chấm 4. 丿 PHIỆT piě nét sổ xiên qua trái 乀 PHẬT Fú nét sổ xiên qua trái dạng 2 乁 Yí nét sổ xiên qua trái dạng 3 5. […]