»

16

Th4
Lược sử chữ Hán 7: Thảo thư – 草书 (Cǎoshū)

Lược sử chữ Hán 7: Thảo thư – 草书 (Cǎoshū)

Thảo thư草书 hay chữ Thảo thực chất không hẳn là một dấu mốc trong quá trình phát triển chữ Hán. Thảo thư – nói một cách đơn giản là chữ Hán được viết rất nhanh. Tuy nhiên, thảo thư không phải là viết tùy tiện mà có quy ước, quy luật riêng của mình. Lịch […]