Tất cả các bài có cùng Tag ‘bài tập nghe tiếng anh và điền vào chỗ trống đoạn hội thoại’

14 Tháng 4 2011

[Luyện nghe] Nghe đoạn băng và điền vào chỗ trống [Reading_China_5]

[Luyện nghe] Nghe đoạn băng và điền vào chỗ trống [Reading_China_5]

Đầu tiên bạn hãy download đoạn băng này về: [download]http://chinese.kenh7.vn/mp3/Reading_China_5.mp3[/download] Hãy nghe đoạn băng bạn vừa download về và điền vào chỗ trống Nghe băng và điền vào chỗ trống 你会怎样选择? 当你有多个选择的时候,你会怎么做?看看下面的文章,你会有更多的启示。 _____________ ,你一个人开车,突然,你发现前面有三个人招手,他们都请你停车,这三...

Xem chi tiết
stack