Tất cả các bài có cùng Tag ‘3000 cau giao tiep tieng anh’

04 Tháng 12 2010

Chào hỏi xã giao tiếng Trung – 社交问侯 (Shèjiāo wèn hóu) – GT Cẩm nang giao tiếp tiếng Hoa – NXB TP HCM

Chào hỏi xã giao tiếng Trung – 社交问侯 (Shèjiāo wèn hóu) – GT Cẩm nang giao tiếp tiếng Hoa – NXB TP HCM Xem chi tiết
stack