Tất cả các bài có cùng Tag ‘3000 cau giao tiep tieng anh’

04 Tháng 12 2010

Chào hỏi xã giao tiếng Trung – 社交问侯 (Shèjiāo wèn hóu) – GT Cẩm nang giao tiếp tiếng Hoa – NXB TP HCM

Chào hỏi xã giao tiếng Trung – 社交问侯 (Shèjiāo wèn hóu) – GT Cẩm nang giao tiếp tiếng Hoa – NXB TP HCM

社交问侯 (Shèjiāo wèn hóu) Chào hỏi xã giao 1. 您好,怎么样了? 1. Nín hǎo, zěnme yàng le? Chào ngài, ngài thế nào ạ 2. 很好,你呢? 2. Hěn hǎo, nǐ ne? Rất khỏe, còn bạn 3. 还好 3. Hái hǎo Vẫn khỏe 4. K, 你好。 你工作最近怎么样? 4. K, nǐ hǎo. Nǐ gōngzuò zuìjìn zěnme yàng? K, xin chào. Công việc của bạn dạo này thế nào 5. 嗨, M。 新工作怎么样可行? 5. Hāi, M. Xīn gōngzuò zěnme yàng k...

Xem chi tiết
stack