»

01

Nov
Một số tài liệu, giáo trình, sách tiếng Trung cho các bạn mới học

Một số tài liệu, giáo trình, sách tiếng Trung cho các bạn mới học

GT 301 câu đàm thoại là GT cơ bản nhất của người học tiếng Hoa, nếu như đã học qua phần phiên âm, bạn có thể bắt đầu học theo GT này, bởi vì điểm cơ bản cũng là điểm ưu thế của nó là phần ngữ pháp cực kỳ cơ bản, sắp xếp trật […]