Tất cả các bài có cùng Tag ‘100 mẫu sườn xám trung quốc’

15 Tháng 10 2010

Qípáo (旗袍: Kỳ Bào) – Áo xường xám – biểu tượng của nét đẹp Trung Hoa

Qípáo (旗袍: Kỳ Bào) – Áo xường xám – biểu tượng của nét đẹp Trung Hoa Xem chi tiết
stack