Tất cả các bài trong thư mục ‘Thành ngữ, tục ngữ Trung Hoa’

20 Tháng 6 2014

Thành ngữ Trung Quốc: 调虎离山 (Diàohŭlíshān) – Điệu hổ ly sơn – To lure the tiger out of the mountains

Thành ngữ Trung Quốc: 调虎离山 (Diàohŭlíshān) – Điệu hổ ly sơn – To lure the tiger out of the mountains

调虎离山 Diàohŭlíshān - ĐIỆU HỔ LY SƠN To lure the tiger out of the mountains 东汉末年,军阀并起,各霸一方。孙策年仅十七岁,却年少有为,势力逐渐强大。 Dōnghàn mò nián, jūnfá bìng qĭ, gè bà yì fāng. Sūn Cè nián jĭn shíqī suì, què nián shàoyŏuwéi, shìlì zhúji&a...

Xem chi tiết
06 Tháng 1 2014

Thành ngữ Trung Hoa: Kỳ Khai Đắc Thắc – Mã Đáo Thành Công – 旗 開 得 勝 馬 到 成 功 – Nguồn gốc, ý nghĩa

Thành ngữ Trung Hoa: Kỳ Khai Đắc Thắc – Mã Đáo Thành Công – 旗 開 得 勝 馬 到 成 功 – Nguồn gốc, ý nghĩa

[symple_button color="blue" url="#" title="Tiêu đề" target="self" border_radius=""]Kỳ Khai Đắc Thắc - Mã Đáo Thành Công - 旗 開 得 勝 馬 到 成 功[/symple_button] [symple_button color="red" url="#" title="Visit Site" target="self" border_radius=""]Nguồn gốc[/symple_button] [symple_box color="blue" text_align="left" width="100%" float="none"] Thời cổ đại, khi giao chiến, kị binh có vai trò quan trọng, quyết định thắng bại trên chiến trườ...

Xem chi tiết
05 Tháng 12 2013

Thành ngữ Trung Quốc: 老马识途 (Lǎo mǎshítú) – Lão Mã Thư Đồ

Thành ngữ Trung Quốc: 老马识途 (Lǎo mǎshítú) – Lão Mã Thư Đồ

[symple_testimonial by="admin"] Thành ngữ Trung Quốc: 老马识途 (Lǎo mǎshítú) - Lão Mã Thư Đồ [/symple_testimonial]   http://www.youtube.com/watch?v=Yi5Fho2CZO8&width=540 [symple_button color="blue" url="#" title="老马识途" target="self" border_radius=""]老马识途[/symple_button] [symple_box color="green" text_align="left" width="100%" float="none"] 老马识途 Lǎomǎshítú ( An Old Horse Knows the Way ) Chūnqiū shí, Qí Huán Gōng hé xiàngguó...

Xem chi tiết

GT Hán ngữ 6 Quyển – Trần Thị Thanh Liêm (NXBĐHSP) – Quyển 5 – Bài số 65 – 成语故事 (Chéngyǔ gùshì) – Thành ngữ

GT Hán ngữ 6 Quyển – Trần Thị Thanh Liêm (NXBĐHSP) – Quyển 5 – Bài số 65 – 成语故事 (Chéngyǔ gùshì) – Thành ngữ

成语故事 滥竽充数 战国时期,有一种叫做竽的乐器,吹出来的声音很好听。齐王特别爱听。 有一次,他邀请了三百人来一齐吹竽,美妙的乐曲让他听得入迷。休息的时候,有个南郭先生抱着一只竽跑来,吹牛说 :“我是吹竽能手,功夫不比在座的任何一位差。”齐王看他很沉着,就收下了他,叫人给他吃的穿的。南郭先生一点儿也不客气,专拣好...

Xem chi tiết
18 Tháng 10 2013

Thành ngữ Trung Hoa: 一诺千金 (Yīnuòqiānjīn) – Nhất Nặc Thiên Kim – Lời Hứa Ngàn Vàng

Thành ngữ Trung Hoa: 一诺千金 (Yīnuòqiānjīn) – Nhất Nặc Thiên Kim – Lời Hứa Ngàn Vàng

Thành ngữ Trung Hoa: 一诺千金 (Yīnuòqiānjīn) - Nhất Nặc Thiên Kim - Lời Hứa Ngàn Vàng Câu truyện thứ nhất: Nhà cải cách nổi tiếng của Trung Quốc Thương Ưởng đã bằng mọi cách tạo lập cho mình hình ảnh của một người biết giữ lời hứa, trọng danh dự để thực hiện được nhanh chóng chủ trương thay đổi phá...

Xem chi tiết
13 Tháng 10 2013

Thành ngữ Trung Quốc: “胸有成竹” (Xiōng Yǒu Chéng Zhú) – Hung Hữu Thành Trúc

Thành ngữ Trung Quốc: “胸有成竹” (Xiōng Yǒu Chéng Zhú) – Hung Hữu Thành Trúc

Thành ngữ Trung Quốc: "胸有成竹" (Xiōng Yǒu Chéng Zhú) - Hung Hữu Thành Trúc Văn Đồng 文同 (1018-1079) (tự Dữ Khả) là một họa sĩ người Tứ Xuyênnổi tiếng đời nhà Tống (宋朝 - Sòngcháo). Ông ta rất nổi tiếng bởi tài vẽ tranh về cây tre. Những bức họa về cây trúc của ông vô cùng sống động ...

Xem chi tiết
11 Tháng 10 2013

Thành ngữ: “马马虎虎” (Mǎmǎhǔhǔ) – MÃ MÃ HỔ HỔ

Thành ngữ: “马马虎虎” (Mǎmǎhǔhǔ) – MÃ MÃ HỔ HỔ

Điều tôi cảm thấy thích thú nhất khi học tiếng Trung là chiều dài lịch sử của dân tộc đã đem đến vô số những câu truyện thú vị về văn hóa Trung Hoa. Ngôn ngữ tiếng Trung bao hàm cả một nền văn hóa lịch sử giàu bản sắc. Biết được những thành ngữ, tục ngữ, ca dao của Trung Quốc sẽ khiến cho việc học tiếng...

Xem chi tiết
03 Tháng 8 2013

Thành ngữ Trung Quốc: Đối Ngưu Đàn Cầm – 对牛弹琴 (Duìniútánqín) – Đàn gảy tai trâu

Thành ngữ Trung Quốc: Đối Ngưu Đàn Cầm – 对牛弹琴 (Duìniútánqín) – Đàn gảy tai trâu

Thành ngữ: 对牛弹琴 Phồn thể: 對牛彈琴 Phiên âm: duì niú  tán  qín Đồng nghĩa: Đàn gẩy tai trâu Nghĩa đen: Gảy đàn cho trâu nghe thì trâu sẽ chẳng hiểu gì. Ngụ ý: Nếu đối tượng tiếp nhận không hiểu gì về nội dung, lĩnh vực mà mình cần truyền bá, gi...

Xem chi tiết
22 Tháng 4 2011

Độc Mộc Bất Thành Lâm (独木不成林) – Cô Thụ Bất Thành Lâm – Thành ngữ Trung Quốc – Một cây làm chẳng nên non

Độc Mộc Bất Thành Lâm (独木不成林) – Cô Thụ Bất Thành Lâm – Thành ngữ Trung Quốc – Một cây làm chẳng nên non

Xuxu_tócxù cũng có thắc mắc có câu thành ngữ nào tương đương câu: “Một cây làm chẳng nên non” trong tiếng Việt. Hiện nay theo nhiều sách viết thì mình thấy có 2 câu sau có thể coi là tương ứng trong tiếng Trung Quốc: - Câu 1: Độc Mộc Bất Thành Lâm - 独木不成林 (Dú mù bùch...

Xem chi tiết
22 Tháng 4 2011

Đại Hải Lao Châm – 大海捞针 (Dàhǎilāozhēn) – Mò Kim Đáy Biển – Thành ngữ Trung Quốc

Đại Hải Lao Châm – 大海捞针 (Dàhǎilāozhēn) – Mò Kim Đáy Biển – Thành ngữ Trung Quốc

Hôm nay có bạn xuxu_tócxù hỏi về câu thành ngữ tiếng TRUNG nào tương ứng với câu MÒ KIM ĐÁY BIỂN trong tiếng VIỆT, mình có nhớ có 1 câu như sau: Đại Hải Lao Châm – 大海捞针 (Dàhǎilāozhēn) Các từ đi cùng chắc cả nhà đã biết, mình xin ghi chú thêm cho rõ: Chữ ...

Xem chi tiết
stack