Tất cả các bài trong thư mục ‘Thành ngữ, tục ngữ Trung Hoa’

16 Tháng 9 2014

337 Câu Danh Ngôn nổi tiếng bằng tiếng Trung Quốc

337 Câu Danh Ngôn nổi tiếng bằng tiếng Trung Quốc Xem chi tiết
20 Tháng 6 2014

Thành ngữ Trung Quốc: 调虎离山 (Diàohŭlíshān) – Điệu hổ ly sơn – To lure the tiger out of the mountains

Thành ngữ Trung Quốc: 调虎离山 (Diàohŭlíshān) – Điệu hổ ly sơn – To lure the tiger out of the mountains Xem chi tiết
06 Tháng 1 2014

Thành ngữ Trung Hoa: Kỳ Khai Đắc Thắc – Mã Đáo Thành Công – 旗 開 得 勝 馬 到 成 功 – Nguồn gốc, ý nghĩa

Thành ngữ Trung Hoa: Kỳ Khai Đắc Thắc – Mã Đáo Thành Công – 旗 開 得 勝 馬 到 成 功 – Nguồn gốc, ý nghĩa Xem chi tiết
05 Tháng 12 2013

Thành ngữ Trung Quốc: 老马识途 (Lǎo mǎshítú) – Lão Mã Thư Đồ

Thành ngữ Trung Quốc: 老马识途 (Lǎo mǎshítú) – Lão Mã Thư Đồ Xem chi tiết

GT Hán ngữ 6 Quyển – Trần Thị Thanh Liêm (NXBĐHSP) – Quyển 5 – Bài số 65 – 成语故事 (Chéngyǔ gùshì) – Thành ngữ

GT Hán ngữ 6 Quyển – Trần Thị Thanh Liêm (NXBĐHSP) – Quyển 5 – Bài số 65 – 成语故事 (Chéngyǔ gùshì) – Thành ngữ Xem chi tiết
18 Tháng 10 2013

Thành ngữ Trung Hoa: 一诺千金 (Yīnuòqiānjīn) – Nhất Nặc Thiên Kim – Lời Hứa Ngàn Vàng

Thành ngữ Trung Hoa: 一诺千金 (Yīnuòqiānjīn) – Nhất Nặc Thiên Kim – Lời Hứa Ngàn Vàng Xem chi tiết
13 Tháng 10 2013

Thành ngữ Trung Quốc: “胸有成竹” (Xiōng Yǒu Chéng Zhú) – Hung Hữu Thành Trúc

Thành ngữ Trung Quốc: “胸有成竹” (Xiōng Yǒu Chéng Zhú) – Hung Hữu Thành Trúc Xem chi tiết
11 Tháng 10 2013

Thành ngữ: “马马虎虎” (Mǎmǎhǔhǔ) – MÃ MÃ HỔ HỔ

Thành ngữ: “马马虎虎” (Mǎmǎhǔhǔ) – MÃ MÃ HỔ HỔ Xem chi tiết
03 Tháng 8 2013

Thành ngữ Trung Quốc: Đối Ngưu Đàn Cầm – 对牛弹琴 (Duìniútánqín) – Đàn gảy tai trâu

Thành ngữ Trung Quốc: Đối Ngưu Đàn Cầm – 对牛弹琴 (Duìniútánqín) – Đàn gảy tai trâu Xem chi tiết
22 Tháng 4 2011

Độc Mộc Bất Thành Lâm (独木不成林) – Cô Thụ Bất Thành Lâm – Thành ngữ Trung Quốc – Một cây làm chẳng nên non

Độc Mộc Bất Thành Lâm (独木不成林) – Cô Thụ Bất Thành Lâm – Thành ngữ Trung Quốc – Một cây làm chẳng nên non Xem chi tiết
22 Tháng 4 2011

Đại Hải Lao Châm – 大海捞针 (Dàhǎilāozhēn) – Mò Kim Đáy Biển – Thành ngữ Trung Quốc

Đại Hải Lao Châm – 大海捞针 (Dàhǎilāozhēn) – Mò Kim Đáy Biển – Thành ngữ Trung Quốc Xem chi tiết
21 Tháng 4 2011

Bách phế đãi hưng – 百废待兴 (Bǎi fèi dài xīng) – Thành ngữ tiếng Trung

Bách phế đãi hưng – 百废待兴 (Bǎi fèi dài xīng) – Thành ngữ tiếng Trung Xem chi tiết
stack