»

16

Sep
337 Câu Danh Ngôn nổi tiếng bằng tiếng Trung Quốc

337 Câu Danh Ngôn nổi tiếng bằng tiếng Trung Quốc

Câu: 326 Phồn thể: 豁达者长寿。(英国剧作家 莎士比亚. W.) Giản thể: 豁达者长寿。 (英国剧作家莎士比亚. W.) Pinyin: Huòdá zhě chángshòu.(Yīngguó jù zuòjiā shāshìbǐyǎ. W.) Dịch: Kẻ độ lượng thì sống lâu.(William Shakespeare , British dramatist) [/symple_box] Câu: 327 Phồn thể: 世间最好的调味品就是饥饿。达•芬奇 Giản thể: Thứ gia vị ngon nhất thế gian chính là đói.(da Vind) Pinyin: Shìjiān zuì hǎo de tiáowèi pǐn jiùshì jī’è. Dá•fēn qí Dịch: Thứ […]

20

Jun
Thành ngữ Trung Quốc: 调虎离山 (Diàohŭlíshān) – Điệu hổ ly sơn – To lure the tiger out of the mountains

Thành ngữ Trung Quốc: 调虎离山 (Diàohŭlíshān) – Điệu hổ ly sơn – To lure the tiger out of the mountains

调虎离山 Diàohŭlíshān – ĐIỆU HỔ LY SƠN To lure the tiger out of the mountains 东汉末年,军阀并起,各霸一方。孙策年仅十七岁,却年少有为,势力逐渐强大。 Dōnghàn mò nián, jūnfá bìng qĭ, gè bà yì fāng. Sūn Cè nián jĭn shíqī suì, què nián shàoyŏuwéi, shìlì zhújiàn qiángdà. 公元199年,孙策欲向北推进,夺取江北卢江郡。卢江易守难攻,而且占据卢江的 Gōngyuán 199 nián, Sūn Cè yù xiàng bĕi tuī jìn, duóqŭ jiāngbĕi Lújiāng jùn. Lújiāng yìshŏunángōng, […]