Giáo trình Hán ngữ – Quyển 3 – Bài 4 – Nghe – 有什么别有病 (Yǒu shén me bié yǒu bìng) – Có gì chứ đừng có bệnh!

0
321
Giáo trình Hán ngữ – Quyển 3 – Bài 4 – Nghe – 有什么别有病 (Yǒu shén me bié yǒu bìng) – Có gì chứ đừng có bệnh!
Trung bình 5 trên tổng số 1 bình chọn

第四课:

有什么别有病 (Yǒu shé me bié yǒu bìng)

I)生词:

STT Tiếng Trung Loại từ Pinyin Hán Việt Dịch nghĩa
1 (动) Liàng Lượng đo
2 A A a
3 发炎 (动) Fāyán Phát Viêm viêm
4 厉害 (形) Lìhài Lợi Hại dữ dội, ghê gớm, nặng
5 大便 (动, 名) Dàbiàn Đại Tiện đại tiện, phân
6 小便 (动, 名) Xiǎobiàn Tiểu Tiện tiểu tiện, nước tiểu
7 化验 (动) Huàyàn Hóa Nghiệm xét nghiệm
8 (名) Xuè, xiẻ Huyết máu
9 结果 (名) Jiéguǒ Kết Quả kết quả
10 要紧 (形) Yàojǐn Yêu Khẩn quan trọng, nghiêm trọng
11 感冒 (动, 名) Gǎnmào Cảm Mạo bị cảm, trầm cảm
12 药方 (名) Yàofāng Dược Phương toa thuốc
13 中药 (名) Zhōngyào Trung Dược trung dược, thuốc đông y
14 西药 (名) Xīyào Tây Dược thuốc tây
15 按时 (量) Ànshí An Thời đúng giờ
16 (名,量) Wán Hoàn viên (tròn)
17 丸药 (名) Wányào Hoàn dược thuốc viên (tròn)
18 药水儿 (名) Yàoshuǐ er Hoàn Thủy Dược thuốc nước
19 (名,量) Cách ngăn, ô
20 瓶儿 (名,量) Píng er Bình bình, lọ, chai
21 (名,量) Piàn Phiến viên (nén), viên
22 药片 (名) Yàopiàn Dược Phiến thuốc viên (nén)
23 血压 (名) Xiěyā Huyết Áp huyết áp
24 开水 (名) Kāishuǐ Khai Thủy nước đun sôi
25 一。。。就 。。。 Yī. . . Jiù. . . Nhất …Tựu … hễ … là
26 一半 Yībàn Nhất Bán một nửa
27 (动) Zháo Truớc, Chiêu được
28 人们 (名) Rénmen Nhân Môn mọi người
29 (动) Quē Khuyết thiếu
30 夜里 (名) Yèlǐ Dạ Lí ban đêm
31 (动) Guā Quát thổi
32 (名) Fēng Phong gió
33 中午 (名) Zhōngwǔ Trung Ngọ buổi trưa
34 en
35 (动) Jiǎng Giảng giảng, nói, kể
36 (形) Jiù Tựu
37 (动) Kǎo Khảo kiểm tra, thu cử
38 考试 Kǎoshì Khảo Thức thi
39 电扇 (名) Diànshàn Điện Phiến quạt máy
40 因为 Yīnwèi Nhân Vi vì, bởi vì
41 (量) Jià Giá chiếc

II) 课文:

(一天下午, 金汉城去医院看病)
大夫: 你怎么了?
金汉城 : (1), 发炎。
大夫: 几天了?
金汉城: (2)天了。 (3)早上(4)的。
大夫: (5)表吧, 量一下体温, (6)以后给我。看看 (7)。
金汉城: 啊———–
大夫: 很红, 嗓子发炎了。 (8)了?
金汉城: 咳嗽得很 (9)。
大夫: 吃饭怎么样?
金汉城: 我什么(10)都不想吃。
大夫: 大小便正常吗?
金汉城: 正常。
大夫: 时间到了,给我(12)。(13)度2。 (14)一下血吧。
金汉城 : 这是化验结果。
我的病(15)吧?
大夫: 不要紧。 你这是 (16)
吃点儿药,再打几针。
金汉城: 您给开点儿中药吧。
大夫: 有中药, 也有(17)。这是药方。回去以后好好 (18)。
按时吃药,多喝开水。
金汉城: 谢谢!
(第二天见拉来看望金汉城
见拉: 听说你病了, 来 (19)你。
金汉城: 谢谢,你一来。
我的病就好了(20)儿。
见拉: 是吗?我明天再来,你就(21)了?
金汉城 : 对了,你找着(22)老师了没有?
见拉: 找着了。
金汉城 : 你也帮我找一位辅导老师吧。
见拉: 你的病还没好吧,别这么(23)。
金汉城: 这真是人们常说的:有什么别有病。
见拉: 这有一句呢:没什么别没钱,我现在(24)。
[peekaboo_content start=”hidden”] 1. Kèwén:

II) kèwén:
(Yītiān xiàwǔ, jīn hànchéng qù yīyuàn kànbìng)
Dàfū: Nǐ zěnme liǎo?
Jīn hànchéng: (1), Fāyán.
Dàfū: Jǐ tiān le?
Jīn hànchéng: (2) Tiān le. (3) Zǎoshang (4) de.
Dàfū: (5) Biǎo ba, liàng yīxià tǐwēn, (6) yǐhòu gěi wǒ. Kàn kàn (7).
Jīn hànchéng: A———–
Dàfū: Hěn hóng, sǎng zǐ fāyán le. (8) Le?
Jīn hànchéng: Késou de hěn (9).
Dàfū: Chīfàn zěnme yàng?
Jīn hànchéng: Wǒ shénme (10) dōu bùxiǎng chī.
Dàfū: Dàxiǎo biàn zhèngcháng ma?
Jīn hànchéng: Zhèngcháng.
Dàfū: Shíjiān dàole, gěi wǒ (12). (13) Dù 2. (14) Yīxià xuè ba.
Jīn hànchéng: Zhè shì huàyàn jiéguǒ.
Wǒ de bìng (15) ba?
Dàfū: Bùyàojǐn. Nǐ zhè shì (16)
Chī diǎn er yào, zài dǎ jǐ zhēn.
Jīn hànchéng: Nín gěi kāi diǎn er zhōngyào ba.
Dàfū: Yǒu zhòng yào, yěyǒu (17). Zhè shì yàofāng. Huíqù yǐhòu hǎohǎo (18).
Ànshí chī yào,
Duō hē kāishuǐ.
Jīn hànchéng: Xièxiè!

(Dì èrtiān jiàn lā lái kànwàng jīn hànchéng
Jiàn lā: Tīng shuō nǐ bìng le, lái (19) nǐ.
Jīn hànchéng: Xièxiè, nǐ yī lái.
Wǒ de bìng jiù hǎo le (20) er.
Jiàn lā: Shì ma? Wǒ míngtiān zàilái, nǐ jiù (21) le?
Jīn hànchéng: Duì le, nǐ zhǎo zhe (22) lǎoshī le méiyǒu?
Jiàn lā: Zhǎo zhe le.
Jīn hànchéng: Nǐ yě bāng wǒ zhǎo yī wèi fǔdǎo lǎoshī ba.
Jiàn lā: Nǐ de bìng hái méi hǎo ba, bié zhème (23).
Jīn hànchéng: Zhè zhēnshi rénmen cháng shuō de: Yǒu shé me bié yǒu bìng.
Jiàn lā: Zhè yǒu yījù ne: Méishénme bié méi qián, wǒ xiànzài (24).

[/peekaboo_content][peekaboo] - Xem Pinyin bài khóa
Download file mp3 bài 4 TẠI ĐÂY! 

DÀNH CHO 68 BẠN ĐẶT HÀNG ĐẦU TIÊN: CHỈ TỪ 245k CHO BỘ TẬP VIẾT SIÊU HOT! MỪNG PAGES CHUẨN BỊ THÀNH PAGES HỌC TIẾNG TRUNG SỐ 1 VIỆT NAM! ❤ Bộ tập viết Tiếng Trung huyền thoại Lý Tiểu Long 3200 phiên bản 2017 chữ khắc chìm bao gồm: - 1 hộp có quai - 1 bút + 5 ruột + thiết bị chống mỏi tay. Mỗi ruột viết được hơn 3000 chữ. Mực tự bay màu sau 10 - 15 phút - 2 quyển Thượng + HẠ có 3200 chữ khắc chìm khác nhau, có tiếng Trung font PC + Pinyin (bính âm) - Bảng cứng chú thích tiếng Việt, Hán Việt, phiên âm cho từng chữ trong bộ - Link hướng dẫn viết từng nét cho từng chữ và phát âm ❤ BẠN ĐƯỢC TẶNG GÌ NGAY SAU KHI MUA: ❤ + Tài khoản VIP trị giá 200k, được truy cập không giới hạn vĩnh viễn mọi giáo trình, mọi bài chia sẻ kiến thức tại website dạy tiếng Trung có lượt truy cập lớn nhất Việt Nam hiện nay: http://hoctiengtrungonline.edu.vn + Link dạy các quy tắc viết chữ THẦN THÁNH của tiếng Trung + Link có phần phát âm, hướng dẫn viết từng nét cho từng chữ trong bộ Lý Tiểu Long 3200 chữ này + Link gần 200 bài giáo trình nghe SLOW-CHINESE có dịch tiếng Việt và phần tải file mp3 + Link bao gồm file mp3, pinyin, tiếng Hán tiếng Việt của giáo trình 6 quyển Trần Thị Thanh Liêm + Link bảng BÍNH ÂM có file nghe các phần PINYIN của tiếng Trung Quốc + Link tổng hợp các vấn đề dành cho các bạn tự học ❤ VÀ 68 BẠN ĐẦU TIÊN MUA SẼ CÓ THÊM KHUYẾN MÃI GÌ: ❤ - Miễn phí vận chuyển toàn quốc (Freeship) - Nhận hàng kiểm tra hàng nhận hàng mới phải thanh toán (COD) - Trở thành khách hàng VIP của http://hoctiengtrungonline.edu.vn và được ưu đãi lớn khi mua các sản phẩm SÁCH TỰ HỌC và các SẢN PHẨM HỖ TRỢ khác chuẩn bị ra mắt - Được hỗ trợ, tư vấn tối đa các vấn đề kiến thức tiếng Trung và nhất là phần TỰ HỌC TẤT CẢ CHỈ VỚI TỪ #245k (giá gốc 345k) ĐỐI VỚI CÁC BẠN XÁC ĐỊNH SẼ HỌC LÂU DÀI VÀ NGHIÊM TÚC, CHÚNG MÌNH CÓ THÊM GÓI COMBO MUA THÊM RUỘT BÚT ĐỂ CÁC BẠN KHI HẾT RUỘT CÓ ĐỒ XÀI LUÔN, KHÔNG PHẢI MUA VÀ CHỜ THÊM! - COMBO 0 ruột: 1 bộ Lý Tiểu Long Full + thêm 0 ruột rời = 245k - COMBO 6 ruột: 1 bộ Lý Tiểu Long Full + thêm 6 ruột rời = 300k - COMBO 12 ruột: 1 bộ Lý Tiểu Long Full + thêm 12 ruột rời = 350k - COMBO 20 ruột: 1 bộ Lý Tiểu Long Full + thêm 20 ruột rời = 400k Tất cả các gói đều Freeship COD toàn quốc ❤ CÁCH THỨC ĐẶT HÀNG ❤ - CÁCH 01: #Comment hoặc #Inbox Combo bạn muốn lấy - Tên người nhận - SĐT người nhận - Địa chỉ cụ thể (có phường xã). Ví dụ: COMBO12 - Dũng - 01234531468 - 65 Võ Văn Dũng, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội. - CÁCH 02: Nhắn tin đến số Hotline 01234531468 nội dung: Combo bạn muốn lấy - Tên người nhận - SĐT người nhận - Địa chỉ cụ thể (có phường xã). Ví dụ: COMBO12 - Dũng - 01234531468 - 65 Võ Văn Dũng, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội. NGAY KHI NHẬN ĐƯỢC HÀNG CÁC BẠN #Inbox Pages Học Tiếng Trung Quốc thông báo đã nhận được hàng để bên mình gửi LINK HỖ TRỢ HỌC và TÀI KHOẢN VIP nhé! Chú ý: Do hình ảnh Lý Tiểu Long cởi trần nhiều bạn chê phản cảm nên đợt này chúng mình sẽ gửi phiên bản bìa không có hình Lý Tiểu Long cởi trần bên ngoài nha!

Posted by Học Tiếng Trung Quốc on Sunday, March 19, 2017
 
Bí quyết viết chữ Trung Quốc gây bão cộng đồng của bạn Thuỷ Giáo trình Hán ngữ – Quyển 3 – Bài 4 – Nghe – 有什么别有病 (Yǒu shén me bié yǒu bìng) – Có gì chứ đừng có bệnh!
Hoa tay thảo những nét, như phượng múa rồng bay! Các thầy giáo bên Trung Quốc cũng phải trầm trồ!
 
Content Protection by DMCA.com